نیرو های کلیدی

نام و نام خانوادگی تحصیلات موقعیت شغلی
عباس پرویزی فوق لیسانس مهندسی صنایع مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
امیر ابراهم افروز دکترا مدیریت ارشد کسب و کار رئیس هیأت مدیره
علیرضا شبستری شیرازی لیسانس مهندسی مکانیک معاونت فنی مهندسی و نایب رئیس هیأت مدیره
علی معدلی لیسانس حسابداری مدیر مالی اداری
مسعود قائدشرفی لیسانس مهندسی مواد مدیر پروژه های نیروگاهی
حبیب الله حسنی لیسانس مهندسی مکانیک مدیر پروژه
کریم شیخی لیسانس مهندسی مکانیک مشاور پروژه های نیروگاهی
افشین براهیمی لیسانس مهندسی برق مدیر بازرگانی و توسعه بازار
مزدک امیرعضدی فوق لیسانس مهندسی صنایع مدیر امور قرارداد ها
رضا حسام پور لیسانس مهندسی صنایع مدیر سایت
افشین صادق زاده لیسانس مهندسی صنایع مدیر کنترل پروژه
امیر مرزبانی فوق لیسانس مهندسی صنایع مدیر تضمین کیفیت
علی فرزامفر لیسانس مهندسی مکانیک مدیر کنترل کیفیت
سعید رزاززاده لیسانس مهندسی مکانیک مدیر پروژه
حسن پورجاسم فوق دیپلم نقشه کشی مسئول نقشه کشی
فریدون رستمی فوق دیپلم ساخت و تولید مدیر ساخت
مهرداد دباغ فوق دیپلم عمران مدیر کارگاه
علی اقبالی لیسانس مهندسی مکانیک سرپرست طراحی و مهندسی
مهدی رضایی لیسانس بهداشت صنعتی کارشناس ایمنی و بهداشت
مهدی کرانی لیسانس مهندسی کشاورزی کارشناس انبار
عادل محمدی لیسانس مهندسی نفت کارشناس کنترل کیفی