تماس با ما

دفتر مرکزی:
آدرس: شیراز - بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) - کوچه 25 - ساختمان آپادانا - واحد 1
صندوق پستی: 71879626
کد پستی: 35967-71859
تلفکس: 5-36324903-071

کارگاه:
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تلفن: 7-37743695-071 و 37742035-071 و 37742037-071
فکس: 37742037-071